Pieniny

Pieniny sú miestom, kde si môže človek ľahko obľúbiť hory. Náš región vás upúta výhľadmi, krásnou prírodou a čistým vzduchom. 

Územie sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a južnej časti Poľska. Od južnej strany Pieniny susedia so Spišskou Magurou, z východu s Ľubovianskou vrchovinou a zo severu s poľskými pohoriami Gorce a Beskid Sądecki. Tvoria samostatné pohorie, dlhé približne 35 km a široké do 6 km. Na časti územia Pienin sú vyhlásené národné parky. V Poľsku je to Pieninski Park Narodowy (PPN) a na Slovensku Pieninský národný park (PIENAP). Pieniny tvorí horský masív bradlového pásma a najvyšším vrchom sú Vysoké skalky, dosahujúce 1 050 m n. m.

O preteku

Väčšina z turistov pozná Pieniny prevažne zo splavu na tradičných pltiach prielomom rieky Dunajec alebo z turistiky na vrchol Troch Korún či Sokolice počas letnej turistickej sezóny. V zimnej sezóne je koncentrácia turistov v Pieninách minimálna. Preto sa medzi záchranármi Horskej služby Pieninského národného parku zrodila myšlienka usporiadania edície horských behov, pričom jedna edícia sa uskutoční počas zimnej sezóny pre podporu propagácie a zatraktívnenie regiónu počas zimy. Druhá edícica je plánovaná pred začiatkom letnej turistickej sezóny, ktorej profil trasy bol vytýčený so zámerom spropagovania menej navštevovaných časti Pienin no rovnako krásnych ako ostatné. V neposlednom rade je našim cieľom aj propagácia pohybu a zdravého životného štýlu.

Letný beh

Trasa letnej edície behu bude prebiehať územím Malých a Centrálnych Pienin. Štart trasy od chaty Pieniny, následne po žltej turistickej značke do sedla Pod Šafranovkou, ďalej hraničným chodníkom po hrebeni Malých Pienin na vrch Šľachovky, následne do Lesníckeho sedla, rázcestie Pod Plašnou, Lesnica, Chata Pieniny.

Celková dĺžka trasy 17 KM.

Zimný beh

Štart trasy zimnej edície behu sa začina pri Chate Pieniny v blízkosti obce Lesnica následne prechádza turistickým chodníkom prielomom Dunajca do Červeného Kláštora kde sa v areáli kláštora kartuzíánov bežci otáčajú obiehajúc historickú studňu a bežia späť tou istou trasou do cieľa pri Chate Pieniny. 

Dĺžka trasy: 16,8 KM 

Hlavní partneri

Partneri projektu

Kontakt

pieninyrun@gmail.com

0905 666 777